• product-bg
  • product-bg

Експлозивни тркала

  • Blast wheels

    Експлозивни тркала

    Наексплозивни тркалаглавно се состојат одконтролен кафез, сечила, заштитни плочи, главно вратило, тркалање со голема брзина, тркало со ремен, ремен, уред за затегнување и моторкако иосновен моторитн.